Camareroo!!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này là dành riêng cho tod @ s @ s Waiter các currando veranito trên các bậc thang được thông qua. Băng qua đường một cách cẩn thận và phục vụ khách hàng.