Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy thử để tồn tại trong một căn cứ quân sự bị bỏ rơi để tấn công bởi hàng trăm zombie. Nhận tiền để mua vũ khí mới và đạn dược để đạt được mục tiêu của bạn.