Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trộn các thành phần bạn thích để làm cho bánh nướng khác nhau tại tiệm bánh bạn sẽ bán sau đó.