Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trộn các thành phần bạn thích để làm cho bánh nướng khác nhau tại tiệm bánh bạn sẽ bán sau đó.