Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trộn các thành phần bạn thích để làm cho bánh nướng khác nhau tại tiệm bánh bạn sẽ bán sau đó.