Cake Shop 2

Đang tải trò chơi...
Phục vụ khách hàng của bánh ngọt này làm bánh như họ muốn và phục vụ đồ uống họ yêu cầu. Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ mua các mặt hàng mới cho ngôi nhà của bạn.