Cake Pirate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc tấn công của cướp biển, đặt tháp phòng thủ trên đường đi để ngăn chặn chúng từ đạt nó. Nhận tiền để cải thiện hoặc mở rộng cơ sở của bạn.