Cake Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một chuyên gia @ bằng cách làm bánh vẽ với những mẫu thiết kế chuột mà chỉ cho bạn, sử dụng kem, trái cây và các vật trang trí khác. Bạn có một vài mức độ khó khăn phải vượt qua.