Cake Bar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ các loại bánh họ yêu cầu khách hàng sử dụng các thành phần theo thứ tự mà nói với các cuốn sách công thức. Dùng điện thoại để yêu cầu bạn lựa chọn các thành phần bạn cần chúng.