Cactus McCoy 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ hai của trò chơi phiêu lưu này bạn lái xe một chàng cao bồi trong tìm kiếm của vàng thỏi. Nhận vũ khí để đối đầu với kẻ thù của bạn và làm theo hướng dẫn để học cách.