Cactus MacCoy

Đang tải trò chơi...
trò chơi nền tảng tuyệt vời, nơi bạn lái xe một chàng cao bồi xương rồng trở thành. Trợ giúp anh ta tìm thấy những viên ngọc để hoàn tác các thần chú, nhưng đối với điều này, bạn phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù.