Cable vs DSL

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Toàn bộ các hình vuông ở giữa bạn và đối thủ của bạn, nhưng đặt trong một modem cạnh tranh và DSL.