Cable Capers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một thợ sửa ống nước và bạn sẽ có được các mảnh của đường ống. Để di chuyển bằng cách sử dụng con trỏ, "z" để nhảy và "x" để bắn.