Quảng cáo
7.6
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một thợ sửa ống nước và bạn sẽ có được các mảnh của đường ống. Để di chuyển bằng cách sử dụng con trỏ, "z" để nhảy và "x" để bắn.