Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lấy thỏ bay như một máy bay trực thăng để có thể ăn tất cả các loại rau trên mỗi màn hình, gây nên các cơ chế cần để có được nó.