Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lấy thỏ bay như một máy bay trực thăng để có thể ăn tất cả các loại rau trên mỗi màn hình, gây nên các cơ chế cần để có được nó.