Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bởi vì các Thiên Thần cũng thích nhìn khá tốt khi flitting qua những đám mây và lây lan hạnh phúc, giúp đỡ cô gái có cánh này chọn quần áo tốt nhất của mình và tỏa sáng.