Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bướm là thời trang và cô gái này rất thích sử dụng như là add-on vòng đeo tay, dây chuyền hoặc bông tai.