Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bướm là thời trang và cô gái này rất thích sử dụng như là add-on vòng đeo tay, dây chuyền hoặc bông tai.