Butterfly Connect

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

kết nối những gì đang có giữa Mahjong và bướm?, bởi vì nếu không sẽ tiếp tục trò chơi vui nhộn này, nơi bạn có để phù hợp với các loài khác nhau của các loài côn trùng bay và rung động trong quá trình này.