Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Butch là một loài rất hiếm về loài nấm ăn côn trùng các loại. Manéjale với các phím mũi tên để bắt tất cả các bạn có thể, nó là rất háu ăn.