Busy Restaurant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Jane để làm cho nhà hàng của bạn cũng đi. Phục vụ khách hàng càng nhanh càng tốt để được hạnh phúc và thoát khỏi bàn để phục vụ nhiều người hơn.