Bust A Taxi

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe taxi của bạn để có được 3000 điểm khi bạn có chúng đi đến các "hộp" và như vậy chi màn hình.