Bust A Taxi

Đang tải trò chơi...
Lái xe taxi của bạn để có được 3000 điểm khi bạn có chúng đi đến các "hộp" và như vậy chi màn hình.