Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn chế độ chơi, tập trung huấn luyện. Chọn người anh hùng với người mà bạn muốn chiến đấu, đối thủ của bạn và giai đoạn để đánh bại bạn.