Bushido Fighters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn chế độ chơi, tập trung huấn luyện. Chọn người anh hùng với người mà bạn muốn chiến đấu, đối thủ của bạn và giai đoạn để đánh bại bạn.