Bush Shoot Out

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Và những gì đã mất tích .... Bush khiến hero toàn cầu. Để nhìn thấy khi họ kéo phiên bản Aznarín ... Sad buồn.