Burger Restaurant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích trò chơi Diner Dash-phong cách, bạn sẽ yêu thích này. Làm burger của bạn để thành công atiendiendo tốt và nhanh chóng cho khách hàng của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn khi bắt đầu biết mỗi bước.