Burger Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của hamburguesería trực tuyến thu thập ba hoặc nhiều hình ảnh sản phẩm họ yêu cầu. Phục vụ họ cũng là khoai tây chiên và không quên để tính phí.