Burger Bustle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Addie ở công việc đầu tiên của cô như một nữ hầu bàn trong một burger. Chào đón khách hàng tại các cửa và đưa họ vào một bảng, chờ đợi quyết định và phục vụ họ những gì họ yêu cầu và cuối cùng là làm sạch bảng của bạn.