Burger Bar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đặc sản của quán của bạn là bánh mì kẹp thịt mà còn làm công thức nấu ăn khác, bạn sẽ học cách nấu các đơn đặt hàng. Nếu bạn làm mất hết những thành phần gọi điện thoại nhà cung cấp của bạn.