bunny rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển tàu và cố gắng thu thập tất cả các con thỏ và đưa chúng vào cuộc sống. Cảnh giác với những loài động vật khác, họ sẽ giết bạn. Mỗi cấp độ có một mật khẩu để chơi một lần nữa.