Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển tàu và cố gắng thu thập tất cả các con thỏ và đưa chúng vào cuộc sống. Cảnh giác với những loài động vật khác, họ sẽ giết bạn. Mỗi cấp độ có một mật khẩu để chơi một lần nữa.