Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chơi platformer vui vẻ này, trong đó nhiệm vụ của bạn là để thu thập tất cả những quả trứng bị mất trong mỗi cấp độ. Để tiêu diệt những kẻ thù để bảo vệ họ nhảy vào chúng.