Bunny Flags 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ lãnh thổ chống ngón tay của bạn ăn cắp cờ quân địch. Bắn chúng, ném nổ hoặc gọi tiếp viện nếu cần thiết.