Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lanza màu thỏ để đặt chúng trong giỏ của màu sắc tương ứng.