bunny bunny

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận ra cách kéo các khối đá với đông lạnh tại các đầu ra cho biết bạn với đối tác mũi tên. Lúc đầu, nó là dễ dàng, nhưng họ là những màn hình phức tạp với nhiều trở ngại.