Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tồn tại sự tấn công của zombie bắn chúng vào đầu để ngăn chặn chúng xâm nhập vào thành phố.