Bunch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập số cao nhất của "Smarties" cùng màu để làm cho chúng biến mất bằng cách nhấn "Space", tôi khuyên bạn nên bắt đầu với chế độ Hướng dẫn để biết tất cả các động thái hợp lệ.