BumperBoat Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bước vào một loại nổi tai nạn xe hơi phải loại bỏ contricantes của bạn theo dõi trước khi họ có được bạn. Ném bom và tránh chạm vào hàng rào điện.