Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mùa hè bội thu xe đều mới mẻ hơn bởi vì bạn đang ở trong một hồ bơi, chuột quản lý thuyền của bạn.