Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mùa hè bội thu xe đều mới mẻ hơn bởi vì bạn đang ở trong một hồ bơi, chuột quản lý thuyền của bạn.