bump copter 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các máy bay trực thăng để lá cờ đỏ sử dụng các điều khiển. Bạn có 30 màn hình và 3 cấp độ khác nhau dificutad, bạn cũng có thể tạo ra các màn hình của riêng bạn trong các 'biên tập viên cấp.