Bulwark 53 Part 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trò chơi tuyệt vời của zombie, tìm kiếm chúng trên toàn thành phố và giết chúng trước khi bạn bị nhiễm. Bạn sẽ mở khóa các khu vực và nhận được vũ khí mới.