Bully Basher

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Và bạn đang mệt mỏi của những tên côn đồ đường phố của bạn, chiến đấu với họ để trả thù cho những trận đòn đã đưa cho bạn. Những tiến bộ của con trỏ, với Một cuộc đình công với tay phải, với chỉ số S với bên trái và D bạn bảo vệ.