Bulls Eyes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Không phải là một trò chơi rất ban đầu ... nhưng luôn luôn tiện giải trí. Interto ném phi tiêu để có được càng gần như bạn có thể đến trung tâm của mục tiêu.