Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi trên tất cả các loại sinh vật lạ bay và bắn để ở còn sống. Thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể để cải thiện phép thuật và vũ khí của bạn và chinh phục tất cả các vương quốc.