Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đi trên tất cả các loại sinh vật lạ bay và bắn để ở còn sống. Thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể để cải thiện phép thuật và vũ khí của bạn và chinh phục tất cả các vương quốc.