Bullet Bill 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông chỉ đạo các phong trào của các viên đạn được đưa ra bởi các khẩu pháo trên sân khấu huyền thoại Super Mario Bros tiêu diệt gạch và kẻ thù theo cách của bạn và né tránh các cột.