Bulldozer Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý một xe ủi đất để thoát khỏi những viên đá từ các mỏ đến nhà máy. Đối với điều này, bạn phải di chuyển chúng bằng cách sử dụng xẻng và với khả năng của bạn để lái xe.