Bull Run Fever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức San Fermines đóng cửa một cách an toàn chạy từ nhà của bạn. Tránh để bò đực bắt né tránh các chướng ngại vật bạn gặp trên đường đi.