Building Blaster 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt bom và nổ tại các địa điểm chiến lược trong tòa nhà để đưa ông ta xuống và trở thành khu vực tự do trong màu đỏ.