Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý Bugs Bunny trên chiếc xe đạp của bạn để thu thập tất cả các cà rốt trên mỗi cấp.