Buggy Run 2

Đang tải trò chơi...
Bạn là một kẻ phá hoại chịu trách nhiệm cho việc đặt bom trong lãnh thổ đối phương, bỏ chạy nhanh nhưng nhẹ nhàng với các mỏ và trở ngại, bạn sẽ gặp phải. Đạt được cờ trước khi thời gian chạy ra ngoài.