Bug Off

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy bướm hướng dẫn bọ rùa để ăn và vỗ béo cho đến khi cánh cửa mở ra và bạn có thể lấy chúng. Hãy coi chừng nấm độc, nhện và súc của họ.