Bug Bug

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của máy bạn lái xe là để phục hồi tất cả các bộ phận của robot được phân tán qua các màn hình khác nhau. Với 'M', bạn sẽ thấy rằng trái và radar sẽ chỉ ra nơi mà họ đang có.