Bug!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi cổ điển trong flash mới và hoàn thiện. Mục tiêu của bạn là để di chuyển các quả bóng màu da cam để lỗ, bạn sẽ có một mã '' ở mỗi cấp để khi bạn quay trở lại để chơi.