Bueno Rufus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tại các nhà hàng thức ăn nhanh không còn biết những người mà họ thuê được giá rẻ, giúp Rufus không ném anh ta muốn cải thiện các thực phẩm đúng cách.