Budokai

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đứa trẻ này Ninja có để lưu tất cả mọi người mình là kẻ thù, như bạn vượt qua các màn hình có thể sử dụng võ thuật khác nhau. Phải mất thời gian để tải nhưng giá trị nó.