BucketBall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Siêu vui vẻ trò chơi, nơi bạn có để ném những quả bóng vào giỏ của màu sắc tương ứng. Chọn hướng bằng cách di chuyển chuột, chọn lực lượng bằng cách thả nút chuột trái khi bạn nghĩ rằng đó là đủ.